ศูนย์บริการโลหิตฯ ชวนร่วมบริจาคโลหิตพร้อมรับเสื้อยืด “Blood Hero” เป็นที่ระลึก ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.64

10