บมจ. ไทยประกันชีวิต ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตภายใต้โครงการ “Dare to give พิชิตโลหิต 1.2 ล้านชีซี” ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่

9