รพ.จุฬาฯ โพสต์เปิดลงทะเบียนบริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับประชาชนทั่วไป

7