ศ.นพ.ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ ร่วมรับมอบเงินบริจาคจาก คุณสุชาดา สนั่นพานิชกุล เพื่อสมทบทุนโครงการ “เปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด” ศูนย์โรคหัวใจ รพ.จุฬาฯ

6