นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาคจาก บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จํากัด ในโครงการ “พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19”

3