ภญ.อภิญญา วิจิตรเมฆทอง รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์จาก บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) ในโครงการ “ปันให้กัน” เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

Share