นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาคจาก สมาคมธรรมประทีป เพื่อใช้ในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาค เพื่อใช้ในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

Share