บมจ. ไทยประกันชีวิต นำบุคลากรและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “Dare to give พิชิตโลหิต 1.2 ล้านซีซี” ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่
Dare to give พิชิตโลหิต 1.2 ล้านซีซี