รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ร่วมโครงการ “ตำรวจจิตอาสา บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตผู้ป่วย น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 2 มหาราช” เพื่อบริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย
ตำรวจจิตอาสา บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตผู้ป่วย น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 2 มหาราช