นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ร่วมหารือในการกำหนดแผนการดำเนินงานตามนโยบายของสภากาชาดไทย

2