นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ จาก บริษัท มาสด้า เซลล์ (ประเทศไทย) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

11