นายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย ร่วมโครงการ “Fix it จิตอาสา” เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ต.บ้านกล้วย จ.สุโขทัย

6