นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินจากนายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

Share