สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายขรรค์ ประจวบเหมาะ นำนายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโครงการกองทุนกาชาดเพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19 สำหรับประชาชน เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
โครงการกองทุนกาชาดเพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19 สำหรับประชาชน เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย