คุณจิตรา จันชนะกิจ ผช.หน.พยาบาล รับมอบไอศกรีมมะพร้าว “เสน่ห์ไทย” จากมูลนิธิณภาฯ ในพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีฯ
รับมอบไอศกรีมมะพร้าว “เสน่ห์ไทย” จากมูลนิธิณภาฯ

(5.2)C-211019004009