สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในช่วง ต.ค-ธ.ค. 64 พร้อมรับเสื้อยืด “BLOOD HERO” เป็นที่ระลึก

12-1
12-2
12-3