นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์จาก บมจ. ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) ในโครงการแต้มปันสุขให้กับสภากาชาดไทย

6