สภากาชาดไทย ร่วมกับ โรงพยาบาล และห้างสรรพสินค้าต่าง ๆจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในช่วง ต.ค-ธ.ค. 64 พร้อมรับเสื้อยืด “BLOOD HERO”
กิจกรรมบริจาคโลหิต “BLOOD HERO”

Share