เจ้าอาวาสวัดเถรพลาย จัดส่งถุงยังชีพพระสงฆ์ ของ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อมอบให้แก่วัดที่ประสบอุทกภัย ใน อ.บางปลาม้า จำนวน 8 วัด
จัดส่งถุงยังชีพพระสงฆ์ ของ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

Share