บจก. ขนส่ง ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)
สภากาชาดไทย จัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ