นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์จากบมจ. ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) ในโครงการแต้มปันสุขให้กับสภากาชาดไทย
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์

Share