สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายขรรค์ ประจวบเหมาะ นำ นางสินีนาฏ โสดสถิตย์ และ นางสาวเบญจาภา โสดสถิตย์ พร้อมคณะ เฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงินเพื่อจัดซื้อรถรับบริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตฯ และบำรุงสภากาชาดไทย
เฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงินเพื่อจัดซื้อรถรับบริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตฯ และบำรุงสภากาชาดไทย

(3.2)C-211013005033
Share