คุณภาวิณี คุปตวินทุ ร่วมเปิดกิจกรรม “ชาวจีนโพ้นทะเลในไทยร่วมบริจาคโลหิตเพื่อการกุศล”

19