สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562” วันที่ 5 ก.ค.62
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562” วันที่ 5 ก.ค.62