ศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล รับมอบ “ชุดศิลปะดูแลใจ” จาก บจก. บิสซิเนสอะไลเม้นท์ ให้กับ รพ.จุฬาฯ
ชุดศิลปะดูแลใจ