นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินจาก คุณยุพดี-คุณมณฑล สุขโกศล จัดตั้งกองทุนสินไพบูลย์ ปัทมสูตร เพื่อผู้ป่วยสามัญ รพ.จุฬาฯ
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน

Share