ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤตโลหิตขาดแคลน” เพื่อสำรองโลหิตสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศ ณ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤตโลหิตขาดแคลน

Share