บทความเรื่อง “เอสซีจี-รพ.จุฬาลงกรณ์” เตรียมพัฒนาอาคารสิรินธรเป็นศูนย์เตรียมความพร้อมทางการแพทย์ขั้นสูง
เอสซีจี-รพ.จุฬาลงกรณ์” เตรียมพัฒนาอาคารสิรินธรเป็นศูนย์เตรียมความพร้อมทางการแพทย์ขั้นสูง32

C-211001005046