รศ.นพ.สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร รับมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราไหลสูง จากสโมสรโรตารียานนาวา เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
รับมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราไหลสูง