พระมหาไพรวัลย์ วรวณ.โณ และ พระมหาสมปอง ตาลปุต.โต ร่วมสนทนาธรรมพร้อมแง่คิดการใช้ชีวิตช่วงโควิด-19 พร้อมส่งต่อน้ำใจผ่านการบริจาคให้กับสภากาชาดไทย
ร่วมสนทนาธรรมช่วงโควิด-19 พร้อมส่งต่อน้ำใจผ่านการบริจาคให้กับสภากาชาดไทย