คุณอัญชลี โสตถิพันธุ์ รับมอบหน้ากากอนามัย อาหารกล่อง และน้ำดื่มจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เพื่อเป็นกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
รับมอบหน้ากากอนามัย อาหารกล่อง เพื่อเป็นกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

(5.2)C-210929001043
Share