รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รับมอบเงินบริจาคจาก ม.ร.ว.นฤมล – ดร.วิพุธ  พิชัยสนิธ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยสามัญ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

1-2
1-1

Share