รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รับมอบเงินสนับสนุนจาก บจก. ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ เพื่อจัดทำเสื้อยืด Blood Hero ปี 2 เพื่อมอบให้แก่ผู้บริจาคโลหิตในโครงการ Blood Hero ปี 2
รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รับมอบเงินสนับสนุน เพื่อจัดทำเสื้อยืด Blood Hero ปี 2