คุณอัญชลี โสตถิพันธุ์ รับมอบหน้ากากอนามัย อาหารกล่อง และน้ำดื่มจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เพื่อเป็นกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มอบหน้ากากอนามัย บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

(18.2ปC-210927030046