หมู ดิลก และ จิ๊ก เนาวรัตน์ ร่วมรายการ คู่ไหน? ใช่เลย Secret Love เพื่อนำเงินรางวัลบริจาคเข้าโครงการปรับปรุงห้องส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ให้ รพ.จุฬาฯ
รายการ คู่ไหน? ใช่เลย นำเงินรางวัลบริจาคเข้า ให้ รพ.จุฬาฯ