ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาคจาก ตัวแทนนิสิตเก่าน้องใหม่จุฬา 2512 เพื่อสมทบทุนโครงการพัฒนาวัคซีน ChulaCov 19
โครงการพัฒนาวัคซีน ChulaCov 19

(12.2)C-210924004002