แพทย์ประจำสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมเป็นทีมแพทย์อาสาปฏิบัติภารกิจหลังเลิกงานประจำเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19
แพทย์ประจำสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมเป็นทีมแพทย์อาสา