นายเตช บุนนาค รับมอบยาฟาวิพิราเวียร์และยาเรมเดซิเวียร์ จาก กลุ่มบริษัท ปตท. เพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19
นายเตช บุนนาค รับมอบยาฟาวิพิราเวียร์และยาเรมเดซิเวียร์

(4.2)C-210927012005
(4.3)C-210927008084
Share