รพ.ไทยนครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตฯ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในโครงการ “ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” ปี 2 ครั้งที่ 3/2564
Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต