นายเตช บุนนาค รับมอบยาฟาวิพิราเวียร์และยาเรมเดซิเวียร์ จาก กลุ่มบริษัท ปตท. เพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19
นายเตช บุนนาค รับมอบยาฟาวิพิราเวียร์และยาเรมเดซิเวียร์

(3.2)C-210923005043
(3.3)C-210923021026
(3.4)C-210923013028
Share