สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายขรรค์ ประจวบเหมาะ นำประธานกรรมการบริษัท เซลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยภาคใต้ และเพื่อช่วยผู้ประสบปัญหาจากการระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด เพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยภาคใต้

(2.2)C-210923005053
Share