ศูนย์บริการโลหิตฯ จัดกิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิตในโครงการ “Be The 1 ทุกคนเป็นที่ 1 ได้ ด้วยการบริจาคโลหิต” เพื่อให้มีโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 20-26 ก.ย.64
โครงการ “Be The 1 ทุกคนเป็นที่ 1 ได้ ด้วยการบริจาคโลหิต”