ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนและผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ นวัตกรรมทางการแพทย์ จาก บจก. พริซิชั่น ไซเอนซ์ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนและผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ นวัตกรรมทางการแพทย์

Share