ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว รับมอบหน้ากากอนามัย N95 จาก นพ.วสันต์ อุทัยเฉลิม และ คุณปรีชา-นุชนาฎ จันทร์พุ่ม ให้แก่ รพ.จุฬาฯ
รับมอบหน้ากากอนามัย N95

Share