“ผมจะกลับมา” ใช้เลเซอร์ความเข้มข้น แก้ปัญหาผมร่วงจากพันธุกรรม
“ผมจะกลับมา” ใช้เลเซอร์ความเข้มข้น แก้ปัญหาผมร่วงจากพันธุกรรม