ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ รับมอบเงินจาก คุณเอกศักดิ์-สุดา ภูริผล เพื่อร่วมสนับสนุนสมทบทุนโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด รพ.จุฬาฯ
รับมอบเงิน เพื่อร่วมสนับสนุนสมทบทุนโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด รพ.จุฬาฯ
รพ