นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึงข้อแนะนำการฉีดวัคซีนเข้าชั้นผิวหนัง
นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึงข้อแนะนำการฉีดวัคซีนเข้าชั้นผิวหนัง