รพ.จุฬาฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เปิดศูนย์พักคอยรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 กลุ่มสีเขียว ในชุมชนเขตบางคอแหลม พระราม 3
รพ.จุฬาฯ เปิดศูนย์พักคอยรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19

Share