เดอะมอลล์ กรุ๊ป เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “M Heart สายโลหิต สายใจ ร้อยรวมดวงใจ ถวายองค์ราชัน 67 พรรษา 67 ล้านซีซี”
เดอะมอลล์ กรุ๊ป เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต

C-190628030111