นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาคจาก นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยสนามเร่งด่วน และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ
นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาค สมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยสนามเร่งด่วน

(4.2)C-210916005027
(4.3)C-210916021016